MAX GENETICS

Jediné, co nelze koupit je čas. Lze však ovlivnit kvalitu života a jeho délku.

Do nedávna převládal názor, že to jak dlouho žijeme a s jakými nemocemi se během našeho života budeme potkávat ovlivňuje naše genetická predispozice.

Nové poznatky jsou však zcela jiné. Genetika ovlivňuje délku života a zdraví z pouhých 25 procent a někdy ještě méně. V praxi to tedy znamená, že své zdraví a to jak dlouho budeme žít máme z té větší části ve svých rukou.

Je mnoho faktorů které mohou život zkrátit i o několik dekád a za všechny jmenujme kouření, obezitu se kterou může pojit i cukrovka, stres, malá a nebo žádná fyzická aktivita, také to jak se stravujeme a konkrétně procesované potraviny zdraví nepřispěji, ale jinak nemáme v úmyslu nikoho ani strašit ani omezovat. Obecně pravidlo všeho s mírou platí i o alkoholu.

Pokud však budeme více ukáznění je reálné se vyhnout v pozdějším věku mnoha nemocem, které jednak zkrátí život, ale také do značné míry omezí jeho kvalitu.

K tomu abychom žili dlouho a plnohodnotně přispívá v poslední době i mnoho mezinárodních objevů o nově objevených přírodních látkách mnoha vědeckých pracovníků jako je např Dr. Matt Kaeberlein a nebo prof. David Sinclair.

Při aplikaci nových poznatků v praxi a dvojitě slepých studii se ukazuje, že pomocí některých přírodních látek lze zásadním způsobem eliminovat nemoci spojené se stářím a zásadně tak prodloužit život u laboratorních zvířat a také zlepšit zdravotní kondici u lidí středního a seniorního věku.


Méně nemocí spojených se stárnutím organizmu rovná se delší a plnohodnotnější život.


Alavis Max Genetics v této sekci takové sofistikované přípravky pro své klienty připravil a dále tuto řadu produktů bude rozšiřovat či inovovat podle nejnovějších poznatků současné vědy.